"eye wanders" — Słownik kolokacji angielskich

eye wanders kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spacery oczne
  1. eye rzeczownik + wander czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He let his eyes wander all over her face and hair.

    Podobne kolokacje: