BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"eye" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

eye rzeczownik

rzeczownik + eye
Kolokacji: 91
glass eye • eagle eye • compound eye • Snake Eye • London Eye • ...
eye + rzeczownik
Kolokacji: 97
eye contact • eye socket • eye movement • eye disease • eye injury • eye shadow • eye level • eye color • eye problem • eye view • ...
eye + czasownik
Kolokacji: 412
eye closes • eye widens • eye narrows • eye meets • eye opens • eye stares • eye flashes • eye shines • eye grows • eye focuses • ...
czasownik + eye
Kolokacji: 490
eye fixed • eye locked • lay eyes • eye adjusted • eye glued • eye trained • set eyes • close one's eyes • open one's eyes • ...
przymiotnik + eye
Kolokacji: 646
blue eye • dark eye • black eye • brown eye • left eye • bright eye • green eye • gray eye • naked eye • watchful eye • blind eye • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 132
(4) left, right
Kolokacji: 2
(7) naked, unaided, unprotected
Kolokacji: 3
(11) keen, intense, piercing, acute
Kolokacji: 4
(26) golden, happy, twinkly
Kolokacji: 3
(29) tired, weary, jaded
Kolokacji: 3
(32) private, inner, inward
Kolokacji: 3
(35) hooded, crusted
Kolokacji: 2
(37) light, light-colored
Kolokacji: 2
(41) quick, eloquent
Kolokacji: 2
(43) steady, unwavering, gritty
Kolokacji: 3
(45) hard, casual, strong
Kolokacji: 3
(49) sparkling, starry
Kolokacji: 2
(55) cool, frosty, ice-cold, frozen
Kolokacji: 4
(56) downcast, grim, listless
Kolokacji: 3
(57) sleepy, drowsy
Kolokacji: 2
(59) slitted, crinkly, crinkled
Kolokacji: 3
(64) fine, flat, velvety, wrinkled
Kolokacji: 4
(68) steely, wide-set, metallic
Kolokacji: 3
(72) calm, quiet, serene, placid
Kolokacji: 4
(73) close-set, distant
Kolokacji: 2
(77) Western, oriental
Kolokacji: 2
(79) shifty, cunning, sly, crafty
Kolokacji: 4
(80) stern, unforgiving, exacting
Kolokacji: 3
(82) itchy, fevered
Kolokacji: 2
(83) lazy, rapid
Kolokacji: 2
(86) Irish, American, Hawaiian
Kolokacji: 3
(87) shadowed, shaded
Kolokacji: 2
(89) smoky, bitter, resentful
Kolokacji: 3
(90) reptilian, flaming, bloody
Kolokacji: 3
(91) dreamy, dazed, languid
Kolokacji: 3
(93) teary, tearful, tearless
Kolokacji: 3
(97) electric, photoelectric
Kolokacji: 2
(98) professional, inexpert
Kolokacji: 2
(99) faceted, multi-faceted
Kolokacji: 2
(100) real, goo-goo, objective
Kolokacji: 3
(101) sullen, nice, nasty
Kolokacji: 3
1. sullen eye = ponury wzrok sullen eye
2. nice eye = miłe oko nice eye
3. nasty eye = brud oko nasty eye
(102) startling, amazing
Kolokacji: 2
(104) adoring, admiring, worshipful
Kolokacji: 3
(105) lowered, screwed-up
Kolokacji: 2
(107) injured, wounded, damaged
Kolokacji: 3
(108) appreciative, uncomprehending
Kolokacji: 2
(109) well-defined, dilated
Kolokacji: 2
(110) satirical, sardonic, insolent
Kolokacji: 3
(111) bluest, catlike, birdlike
Kolokacji: 3
(112) extra, special
Kolokacji: 2
(113) droopy, baggy, drooping
Kolokacji: 3
(114) myopic, nearsighted
Kolokacji: 2
(115) feline, male, puppy-dog
Kolokacji: 3
(116) flinty, stony
Kolokacji: 2
(117) defiant, dominant
Kolokacji: 2
(119) poor, deep-sunk, rich
Kolokacji: 3
(120) pained, irritated
Kolokacji: 2
(121) tilted, slanting
Kolokacji: 2
(122) constant, ageless
Kolokacji: 2
(123) artistic, painterly
Kolokacji: 2
(124) dark-adapted, multifaceted
Kolokacji: 2
(125) dispassionate, disinterested
Kolokacji: 2
(126) curatorial, protective, evasive
Kolokacji: 3
(127) prosthetic, malignant
Kolokacji: 2
(128) piggish, wolfish, indulgent
Kolokacji: 3
(130) rolling, rolled
Kolokacji: 2
(131) predatory, acquisitive
Kolokacji: 2
(132) made-up, European
Kolokacji: 2
przyimek + eye
Kolokacji: 51
in one's eyes • of one's eyes • to one's eyes • into one's eyes • from one's eyes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.