"eye" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

eye rzeczownik

rzeczownik + eye
Kolokacji: 91
glass eye • eagle eye • compound eye • Snake Eye • London Eye • ...
eye + rzeczownik
Kolokacji: 97
eye contact • eye socket • eye movement • eye disease • eye injury • eye shadow • eye level • eye color • eye problem • eye view • ...
eye + czasownik
Kolokacji: 412
eye closes • eye widens • eye narrows • eye meets • eye opens • eye stares • eye flashes • eye shines • eye grows • eye focuses • ...
czasownik + eye
Kolokacji: 490
eye fixed • eye locked • lay eyes • eye adjusted • eye glued • eye trained • set eyes • close one's eyes • open one's eyes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. come to one's eyes = ocknąć się czyjś oczy come to one's eyes
6. cross one's eyes = krzyżować się czyjś oczy cross one's eyes
7. go with one's eyes = iść czyjś oczy go with one's eyes
10. fall from one's eyes = spadać czyjś oczy fall from one's eyes
11. run into one's eyes = wjechać czyjś oczy run into one's eyes
12. fall over one's eyes = przewracać się czyjś oczy fall over one's eyes
13. pass before one's eyes = mijać wcześniej czyjś oczy pass before one's eyes
14. go from one's eyes = przejdź z czyjś oczy go from one's eyes
15. fall into one's eyes = wpadać czyjś oczy fall into one's eyes
16. run from one's eyes = kursowany czyjś oczy run from one's eyes
17. penetrate eyes = dokonaj penetracji oczu penetrate eyes
18. creep into one's eyes = wazeliniarz do czyjś oczy creep into one's eyes
19. walk with one's eyes = spacer z czyjś oczy walk with one's eyes
20. die before one's eyes = umierać wcześniej czyjś oczy die before one's eyes
21. come from one's eyes = pochodzić czyjś oczy come from one's eyes
22. come in one's eyes = wchodzić czyjś oczy come in one's eyes
23. dawn in one's eyes = świt w czyjś oczy dawn in one's eyes
24. return one's eyes = wracać czyjś oczy return one's eyes
25. go for one's eyes = lubić czyjś oczy go for one's eyes
26. pass over one's eyes = nie reagować czyjś oczy pass over one's eyes
27. swim before one's eyes = pływać wcześniej czyjś oczy swim before one's eyes
28. go out of one's eyes = wychodzić czyjś oczy go out of one's eyes
29. pass one's eyes = mijać czyjś oczy pass one's eyes
30. go in one's eyes = wchodzić czyjś oczy go in one's eyes
31. come before one's eyes = wyprzedzać czyjś oczy come before one's eyes
32. eye settled = wzrok zapanował eye settled
33. fall in one's eyes = zapadać się czyjś oczy fall in one's eyes
34. die in one's eyes = ginąć czyjś oczy die in one's eyes
35. go to one's eyes = idź do czyjś oczy go to one's eyes
36. pass across one's eyes = przechodzić czyjś oczy pass across one's eyes
37. come over one's eyes = wpadać czyjś oczy come over one's eyes
38. eye is gone = na oko wchodzą eye is gone
39. fall across one's eyes = spadać wszerz czyjś oczy fall across one's eyes
40. float before one's eyes = pływać wcześniej czyjś oczy float before one's eyes
41. fly into one's eye = wlatywać czyjś oko fly into one's eye
42. lead to the eye = zaprowadź do oka lead to the eye
43. swim in one's eyes = pływać w czyjś oczy swim in one's eyes
(9) rub, wipe, strain, scratch
Kolokacji: 12
(10) raise, lift, lower, well
Kolokacji: 9
(12) stare, gaze, peer, glare, look
Kolokacji: 15
(13) shield, protect
Kolokacji: 4
(23) look
Kolokacji: 3
(28) relieve, trust, rely, lean
Kolokacji: 4
(29) peel, wear, leak
Kolokacji: 4
(30) dab, swipe
Kolokacji: 2
(31) fade, stop, disappear, vanish
Kolokacji: 6
(35) know, screw, kiss
Kolokacji: 3
(36) surround, fringe
Kolokacji: 2
(37) screw, smile
Kolokacji: 4
(38) paint, describe, line, outline
Kolokacji: 5
(41) treat, ignore, abuse
Kolokacji: 3
(42) flow, hang
Kolokacji: 2
(43) scratch, claw, cut
Kolokacji: 4
(44) devour, destroy, explode, ruin
Kolokacji: 4
(45) mean, calculate, aim
Kolokacji: 4
(46) forget, bury
Kolokacji: 2
przymiotnik + eye
Kolokacji: 646
blue eye • dark eye • black eye • brown eye • left eye • bright eye • green eye • gray eye • naked eye • watchful eye • blind eye • ...
przyimek + eye
Kolokacji: 51
in one's eyes • of one's eyes • to one's eyes • into one's eyes • from one's eyes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.