"come into one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejść czyjś oczy
  1. come czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She looks up at him and something comes back into her eyes.

    Podobne kolokacje: