"light one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

light one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): światło czyjś oczy
  1. light czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The black fire that seemed to light his eyes from within intensified.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo