"eye darkening" — Słownik kolokacji angielskich

eye darkening kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye darkens
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przesłanianie oczne
  1. eye rzeczownik + darken czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He turned away from the window, and I saw that his eyes had darkened.

    Podobne kolokacje: