"Eye grows" — Słownik kolokacji angielskich

Eye grows kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye grows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oko rośnie
  1. eye rzeczownik + grow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As his eyes grew used to the dark, he looked about him.

    Podobne kolokacje: