"eye bulging" — Słownik kolokacji angielskich

eye bulging kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye bulges
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybrzuszanie się oczne
  1. eye rzeczownik + bulge czasownik
    Silna kolokacja

    The face was black and the open eyes were bulging.

    Podobne kolokacje: