"adjust one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

adjust one's eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye adjusted
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regulować czyjś oczy
  1. adjust czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sometimes, he has to adjust his eyes to the light.

    Podobne kolokacje: