"eye changes" — Słownik kolokacji angielskich

eye changes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiany oczne
  1. eye rzeczownik + change czasownik
    Silna kolokacja

    I saw his eyes change but he looked down again quickly.

    Podobne kolokacje: