"eye going" — Słownik kolokacji angielskich

eye going kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye goes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójście oczne
  1. eye rzeczownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    The eyes went back to the boy and turned red again.

    Podobne kolokacje: