"eye narrowing" — Słownik kolokacji angielskich

eye narrowing kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye narrows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwężanie oczne
  1. eye rzeczownik + narrow czasownik
    Silna kolokacja

    Her eyes narrowed as she took in the big red mark around its middle.

    Podobne kolokacje: