"cover one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

cover one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przykrywać czyjś oczy
  1. cover czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The only notice he seemed to take was to cover his eyes.

    Podobne kolokacje: