"eye growing" — Słownik kolokacji angielskich

eye growing kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye grows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rośnięcie oczne
  1. eye rzeczownik + grow czasownik
    Luźna kolokacja

    As his eyes grew used to the dark, he looked about him.

    Podobne kolokacje: