BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"eye" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

eye rzeczownik

rzeczownik + eye
Kolokacji: 91
glass eye • eagle eye • compound eye • Snake Eye • London Eye • ...
eye + rzeczownik
Kolokacji: 97
eye contact • eye socket • eye movement • eye disease • eye injury • eye shadow • eye level • eye color • eye problem • eye view • ...
eye + czasownik
Kolokacji: 412
eye closes • eye widens • eye narrows • eye meets • eye opens • eye stares • eye flashes • eye shines • eye grows • eye focuses • ...
czasownik + eye
Kolokacji: 490
eye fixed • eye locked • lay eyes • eye adjusted • eye glued • eye trained • set eyes • close one's eyes • open one's eyes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. use one's eyes = używać czyjś oczy use one's eyes
6. need eyes = oczy potrzeby need eyes
8. keep out of one's eyes = nie wchodzić czyjś oczy keep out of one's eyes
11. keep in the eye = nie okaż wzroku keep in the eye
12. take for one's eyes = brać czyjś oczy take for one's eyes
13. take with eyes = weź z oczami take with eyes
14. hold before one's eyes = trzymać wcześniej czyjś oczy hold before one's eyes
15. take in one's eyes = oszukiwać czyjś oczy take in one's eyes
16. keep from one's eyes = powstrzymywać czyjś oczy keep from one's eyes
17. recognize in one's eyes = rozpoznawać w czyjś oczy recognize in one's eyes
18. hold with one's eyes = trzymać z czyjś oczy hold with one's eyes
19. apply to one's eyes = stosować czyjś oczy apply to one's eyes
20. save one's eyes = oszczędzać czyjś oczy save one's eyes
21. take from one's eyes = brać czyjś oczy take from one's eyes
22. apply one's eye = stosować czyjś oko apply one's eye
23. take before one's eyes = brać wcześniej czyjś oczy take before one's eyes
24. give to one's eyes = wymierzać czyjś oczy give to one's eyes
25. require an eye = wymagaj oko require an eye
26. ask one's eyes = pytać czyjś oczy ask one's eyes
27. ask with one's eyes = pytać z czyjś oczy ask with one's eyes
28. greet one's eyes = witać się czyjś oczy greet one's eyes
29. level one's eyes = poziom czyjś oczy level one's eyes
30. hold in one's eyes = ukrywać czyjś oczy hold in one's eyes
31. point to one's eyes = punkt aby czyjś oczy point to one's eyes
(9) rub, wipe, strain, scratch
Kolokacji: 12
(10) raise, lift, lower, well
Kolokacji: 9
(12) stare, gaze, peer, glare, look
Kolokacji: 15
(13) shield, protect
Kolokacji: 4
(23) look
Kolokacji: 3
(28) relieve, trust, rely, lean
Kolokacji: 4
(29) peel, wear, leak
Kolokacji: 4
(30) dab, swipe
Kolokacji: 2
(31) fade, stop, disappear, vanish
Kolokacji: 6
(35) know, screw, kiss
Kolokacji: 3
(36) surround, fringe
Kolokacji: 2
(37) screw, smile
Kolokacji: 4
(38) paint, describe, line, outline
Kolokacji: 5
(41) treat, ignore, abuse
Kolokacji: 3
(42) flow, hang
Kolokacji: 2
(43) scratch, claw, cut
Kolokacji: 4
(44) devour, destroy, explode, ruin
Kolokacji: 4
(45) mean, calculate, aim
Kolokacji: 4
(46) forget, bury
Kolokacji: 2
przymiotnik + eye
Kolokacji: 646
blue eye • dark eye • black eye • brown eye • left eye • bright eye • green eye • gray eye • naked eye • watchful eye • blind eye • ...
przyimek + eye
Kolokacji: 51
in one's eyes • of one's eyes • to one's eyes • into one's eyes • from one's eyes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.