"use one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

use one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś oczy
  1. use czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Another couple of years I won't need to use my eyes at all.

    Podobne kolokacje: