"hold one's eye" — Słownik kolokacji angielskich

hold one's eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: hold one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymaj się za oko
  1. hold czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For the first time she looked him full in the face and held his eyes.

    Podobne kolokacje: