"right eye" — Słownik kolokacji angielskich

right eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawe oko
  1. right przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There was a small cut just above his right eye.

    Podobne kolokacje: