ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hold one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

hold one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymaj się za oczy
  1. hold czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For the first time she looked him full in the face and held his eyes.

    Podobne kolokacje: