"left eye" — Słownik kolokacji angielskich

left eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lewe oko
  1. left przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then square in the left eye with another right lead.

    Podobne kolokacje: