"take one's eye" — Słownik kolokacji angielskich

take one's eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: take one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś oko
  1. take czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    She didn't take her eyes off him for a moment.

    Podobne kolokacje:

podobne do "take one's eye" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "take one's eye" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom