ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"take one's Eyes" — Słownik kolokacji angielskich

take one's Eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: take one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś Oczy
  1. take czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She didn't take her eyes off him for a moment.

    Podobne kolokacje: