"train one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

train one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociąg czyjś oczy
  1. train czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He needs to train his eyes and ears on what's happening around him in New York.

    Podobne kolokacje: