"take one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

take one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś oczy
  1. take czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She didn't take her eyes off him for a moment.

    Podobne kolokacje: