"eye trained" — Słownik kolokacji angielskich

eye trained kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko trenowało
  1. train czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His eyes, trained on her the whole time, were cold.

    Podobne kolokacje: