"eye held" — Słownik kolokacji angielskich

eye held kolokacja
Popularniejsza odmiana: hold one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko trzymało
  1. hold czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For the first time she looked him full in the face and held his eyes.

    Podobne kolokacje: