"come to one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

come to one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ocknąć się czyjś oczy
  1. come czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Tears came to my eyes as I stood at the window.

    Podobne kolokacje: