"eye glittering" — Słownik kolokacji angielskich

eye glittering kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye glitters
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błyszczenie oczne
  1. eye rzeczownik + glitter czasownik
    Silna kolokacja

    His eyes were glittering as he looked her body over.

    Podobne kolokacje: