"eye dropping" — Słownik kolokacji angielskich

eye dropping kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye drops
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): upuszczanie oczne
  1. eye rzeczownik + drop czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her eyes dropped back to the book when he looked up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo