"eye says" — Słownik kolokacji angielskich

eye says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko mówi
  1. eye rzeczownik + say czasownik
    Silna kolokacja

    And what their eyes said to him, the king only could tell.

    Podobne kolokacje: