"eye peering" — Słownik kolokacji angielskich

eye peering kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye peers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spoglądanie oczne
  1. eye rzeczownik + peer czasownik
    Silna kolokacja

    From across the river the red eyes were still peering.

    Podobne kolokacje: