"eye glaring" — Słownik kolokacji angielskich

eye glaring kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye glares
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piorunowanie wzrokiem oczne
  1. eye rzeczownik + glare czasownik
    Zwykła kolokacja

    Eyes from the dark were glaring toward the table top.

    Podobne kolokacje: