"eye wandering" — Słownik kolokacji angielskich

eye wandering kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye wanders
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechadzanie się oczne
  1. eye rzeczownik + wander czasownik
    Luźna kolokacja

    He let his eyes wander all over her face and hair.

    Podobne kolokacje: