"eye staring" — Słownik kolokacji angielskich

eye staring kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye stares
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpatrywanie się oczne
  1. eye rzeczownik + stare czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Eyes like black water stared at a point far beyond him.

    Podobne kolokacje: