"eye focuses" — Słownik kolokacji angielskich

eye focuses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naciski oczne
  1. eye rzeczownik + focus czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Your baby's eyes can move and focus at the same time now.

    Podobne kolokacje: