"eye showing" — Słownik kolokacji angielskich

eye showing kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye shows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): seans oczny
  1. eye rzeczownik + show czasownik
    Luźna kolokacja

    Her eyes showed what she did not care to put into words.

    Podobne kolokacje: