"eye gives" — Słownik kolokacji angielskich

eye gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrok sprawia
  1. eye rzeczownik + give czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The eyes gave me no choice, nor did my heart.

    Podobne kolokacje: