"eye shifting" — Słownik kolokacji angielskich

eye shifting kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye shifts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przesuwanie oczne
  1. eye rzeczownik + shift czasownik
    Luźna kolokacja

    But her eyes did not shift from the book she was looking at.

    Podobne kolokacje: