"eye moves" — Słownik kolokacji angielskich

eye moves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko rusza się
  1. eye rzeczownik + move czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Your baby's eyes can move and focus at the same time now.

    Podobne kolokacje: