"eye stares" — Słownik kolokacji angielskich

eye stares kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spojrzenia oczne
  1. eye rzeczownik + stare czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Eyes like black water stared at a point far beyond him.

    Podobne kolokacje: