"Eye peers" — Słownik kolokacji angielskich

Eye peers kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye peers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Równi oczni
  1. eye rzeczownik + peer czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From across the river the red eyes were still peering.

    Podobne kolokacje: