"eye bores" — Słownik kolokacji angielskich

eye bores kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko nudzi
  1. eye rzeczownik + bore czasownik
    Silna kolokacja

    But their eyes bored in on me and turned my blood to ice.

    Podobne kolokacje: