"eye watching" — Słownik kolokacji angielskich

eye watching kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye watches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzenie oczne
  1. eye rzeczownik + watch czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Eyes will watch and see that only one person comes.

    Podobne kolokacje: