"eye betrays" — Słownik kolokacji angielskich

eye betrays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko zdradza
  1. eye rzeczownik + betray czasownik
    Silna kolokacja

    Only his eyes betrayed the decision he was about to make.

    Podobne kolokacje: