"eye tells" — Słownik kolokacji angielskich

eye tells kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko mówi
  1. eye rzeczownik + tell czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Their eyes, on the other hand, told a different story.

    Podobne kolokacje: