"eye locking" — Słownik kolokacji angielskich

eye locking kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye locks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamek oczny
  1. eye rzeczownik + lock czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For a moment their eyes locked but then someone got in the way.

    Podobne kolokacje: