"eye regards" — Słownik kolokacji angielskich

eye regards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko dotyczy
  1. eye rzeczownik + regard czasownik
    Silna kolokacja

    Michael's eyes were regarding him steadily, as if she could read his thoughts.

    Podobne kolokacje: