"eye comes" — Słownik kolokacji angielskich

eye comes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko przychodzi
  1. eye rzeczownik + come czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then her eyes came open all the way, and she sat up.

    Podobne kolokacje: