"eye leaving" — Słownik kolokacji angielskich

eye leaving kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye leaves
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzenie oczne
  1. eye rzeczownik + leave czasownik
    Zwykła kolokacja

    But his eyes never left the four men before him.

    Podobne kolokacje: