"eye returns" — Słownik kolokacji angielskich

eye returns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powroty oczne
  1. eye rzeczownik + return czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her eye returned to a small, older photo off to the side which was easy to miss.

    Podobne kolokacje: